10:00 تا 11:00

صبح همگی بخیر

نوروزتان پیروز. خساپا برای گروه خودرویی بدیمن بود و با باز شدن سهم در روزهای اخر سال گذشته باعث منفی شدن گروه خودرویی شد. حالا که گروه خودرویی منفی شده گروه بانکی راه افتاده و مثبت شده. مپنا دوباره به محدوده 1000 تومان نزدیک شده است. بازار اول وقت سردرگم باز شد و بتدریج با منفی شدن خودرویی ها باقی بازار ابتدا منفی و در ادامه به مثبت کامل نزدیک شد.

11:00 تا 12:30

صف فروش خودرویی ها حفظ شده. پترول درصورتی که بتواند از محدده 172-173 تومان عبور کند حداقل تا 185 تومان رشد میکند. صف خرید وبصادر حفظ شد.

منبع : تی اس ای اکسپرت:: .: tseexpert :. |شنبه 7 فروردین صبح
برچسب ها : خودرویی ,گروه ,منفی ,تومان ,گروه خودرویی