9:00 تا 10:00

صبح همگی بخیر

خودرویی ها با صف فروش باز شدند اگر این صفهای فروش تا پایان بازار باقی بماند کمی افت این گروه بیشتر خواهد شد. خودرو اگر روی 400 تومان متعادل نشود افت سهم بیش از 10 درصد خواهد شد.

10:00 تا 11:00

صف فروش خودرویی ها همچنان حفظ شده. فاذر هم در حال نوسان است و کم کم به مثبت کامل نزدیک خواهد شد هرچند هنوز قدرت تشکیل صف خریدی ندارد. نفت کمی مثبت باز شده. محدوده 98-100 برای وملت مهم است و اگر این سطح به پایین شکسته شود روند سهم خراب خواهد شد.

11:00 تا 12:30

وبصادر در محدوده 112 نوساناتی خواهد داشت تا بتواند از این سطح عبور کند و 10 درصد دیگر دراینده رشد کند.

منبع : تی اس ای اکسپرت:: .: tseexpert :. |دوشنبه 9 فروردین صبح
برچسب ها :