9:00 تا 10:00

صبح همگی بخیر

اول وقت صفهای فروش خودرویی ها تشکیل شده. خودرو زیر 400 رفته و خپارس به 180 نزدیک شده. صف فروش خودرو و خپارس جمع آوری شد.

10:00 تا 11:00

احتمالا شرایط بازار فردا بهتر خواهد شد.

11:00 تا 12:30

خودرو تا صف خرید هم پیش رفته باقی خودرویی ها هم به مثبت کامل نزدیک میشوند. نفت امروز کاهشی بوده. به نظر مثبت گروه خودرو نهایتا تا سقف قبلی اخیر باشد و فروشنده در مثبتها زیاد خواهد داشت.

منبع : تی اس ای اکسپرت:: .: tseexpert :. |سه شنبه 10 فروردین صبح
برچسب ها : خودرو